Kekova

Kekova , Üçağız [ Likya dilinde: Dolichiste], Antalya’nın Demre [kale] ilçesi yakınlarında, Kaleköy (antik Simena) ve de Üçağız (antik Teimioussa) köylerinin açıklarında yer alan bir Akdeniz adası. Yüzölçümü 4.5 km² olup üzerinde kimsenin yaşamamaktadır
KALEKÖY   [Theimussa]
Kaleköy  aynı zamanda tekneler için iyi bir limandır. Üç tarafı yeşil teknelerle çevrili Üçağız Köyü doğal ve korunaklı bir liman görünümündedir. Koyun  kıyısında yer alan Üçağız Köyü’nün içinde görülen kalıntılar Theimussa antik kentine aittir. Şehrin tarihi hakkında pek bilgi yoktur, ancak bir kitabeden tarihinin M.Ö. IV. yüzyıla kadar indiği anlaşılmaktadır. Burada daha çok mezar kalıntıları görülürse de köyünü kıyısında söveleri hâlâ yerinde bir kapı ile alçak bir kayalık üzerinde kule kalıntısı da görülebilir.
Limanın hemen arkasında bulunan bir kaya mezarı M.Ö. IV. yüzyıla aittir. Doğuda denizin hemen yukarısında birbiri üzerine binmiş hissini veren birçok lahit görülür. Bu mezarların çoğu Hellenistik ve Roma dönemine aittir. Mezarların üzerindeki yazıtlar da Kyaenai ve Myra vatandaşı diye yazılıdır.
Kaleköy’deki Simena, Apollonia, İsinda ve Aperlai ile birlik oluşturduğu gibi herhalde Theimussa’da, Myra ve Kyaenai ile bir birlik oluşturmuş olup o şehirlerden birisi ile Lykia Birliğinde temsil edilmekteydi.